015 vorua

NK Võrumaa maleva Krabi rühma pealik Kalle Meho kannab ette Kaitseväe juhatajale kolonel Johannes Kerdile. 3. oktoobril 1996.

Album Tree