Tallinn 38

NK Tallinna Maleva Nõmme noorkotkaste ja kodutütarde rühma esindus Eesti Vabariigi 95. aastapäeval 16. veebruaril 2013 Tallinna Reaalkoolis. Tagareas (paremalt): rühmapealik nooremseersant Katriin Ivanov, rühmapealiku abi seersant Viktor Ivanov, noorkotkas Joonas Tammeaid, rühmast välja kasvanud kaitseliitlane Valle Morel ja malevapealik nooremleitnant Henri Ley.

Album Tree