004_alutaguse

Naiskodukaitse jaoskonna juhatus, 1930. aastad.

Album Tree