022_alutaguse

KL Alutaguse maleva Avinurme malevkonna pitsati jäljend, 1990. aastate algus.

Album Tree