006_harju

Nõupidamine KL Peastaabis 1994. aastal. Esireas (vasakult): Annika Veimer, ??, ??, major Erich Oruste, Helve Eenmaa, major Jüri Kadak, Urmas Heinmaa, KL ülem major Johannes Kert, KL Peastaabi ülem leitnant Neeme Väli; teises reas (vasakult): USA sõjalise kontaktmeeskonna (MLT - Military Liaison Team) kapten Arno Kivi, Olavi Saava, kolonelleitnant Ülo Tamre, Hugo Udusaar, leitnant Tõnu Järv, Riho Rõngelep; kolmandas reas (vasakult): Soome nõunik kolonel Lauri Väätanen, ??, Ivo Jõesaar, Leonhard Saluveer, Kristo Aksel, Olavi Punga, Aaser Nava, Jüri Verrev.

Album Tree