029_harju

KL Vanematekogu liikmed Arnold Rüütel ja Endel Lippmaa, KL ülem kolonelleitnant Lui Jaanson ja Kodutütarde peavanem Maret Lepik 1997. aastal.

Album Tree