DSC_7315_harju

KL Harju maleva staap. Istuvad (vasakult): Pille Veitmaa, Pille Reidla, leitnant Anu Pahka, Eda Põldma, Aivi Raud; seisavad (vasakult): nooremseersant Kaido Niitmäe, vanemveebel Andres Turp, lipnik Peeter Kais, nooremveebel Art Pajusoon, seersant Ülo Järve, Katriin Allik, pealik major Urmas Susi, nooremveebel Malle Järve, seersant Astrit Mägi, leitnant Martin Sleng, Anu Püümets, kapten Rene Saart, nooremsersant Aivar Allik. 17. november 2007
foto autor: Eneli Vassiljev

Album Tree