Hiiu026

KL Lääne maleva Hiiumaa malevkonna juhatuse liige leitnant Mart Reino õnnitleb Rüütliristi kavaleri kapten Harald Nugiseksi tema 85. juubelil 2006. aastal.

Album Tree