Hiiu032

Kaitseminister Oskar Kösteri poolt kinnitatud KL Hiiumaa malevkonna lipu kavand 13. detsembrist 1929.

Album Tree