237 Liikmekaart_jogeva

Kaitseliidu liikmepilet 1992. aastast. (KL Jõgeva maleva Mustvee malevkond)

Album Tree