239 Joosua_jogeva

KL Jõgeva maleva Torma malevkonna pealik 1992. aastast vanemseersant Väino Joosua.

Album Tree