243 Leo J_rgen_jogeva

KL Jõgeva maleva Põltsamaa malevkonna taasasutaja ja "Mõhu" malevkonna pealik 1990. aastal Leo Jürgen.

Album Tree