248 Kuldma_jogeva

KL Jõgeva maleva Põltsamaa malevkonna pealik nooremleitnant Lembit Kuldmaa.

Album Tree