254 Targama_jogeva

KL Jõgeva maleva Põltsamaa malevkonna kaitseliitlane vanemveebel Aare Targama.

Album Tree