2_jogeva

KL Sakala maleva Põltsaaa malevkonna juhatus 1937. aastal. Vasakult: Põltsamaa algkooli õpetaja ja noorkotkaste juht Johannes Kont, gümnaasiumi direktor ja malevkonna pealik kapten Hartvig Reinvalla, Vana-Põltsamaa ja Põltsamaa valla sekretär Otto Nurm, notar ja malevkonna pealiku abi Eduard Lindpere (Lindeberg), Põltsamaa kompanii pealik kapten Hans Rebane, VR II/3.

Album Tree