4_jogeva

KL Sakala maleva malevkondade pealikud 1937. aastal. Esireas (vasakult): Põltsamaa malevkonna pealik kapten Reinvalla, Viljandi linna malevkonna pealik kolonelleitnat Schmidt, malevapealiku kohusetäitja major R. Tarmak, malevapealiku abi H. Lauri, Keskmalevkonna pealik major Varres; tagareas Tarvastu malevkonna pealik lipnik Antsmaa, Kolga-Jaani malevkonna pealik lipnik Vaher, Pilistvere malevkonna pealik J. Scheller ja Suure-Jaani malevkonna pealik K. Polman.

Album Tree