008_jogeva

KL malevapealikud USA Rahvuskaardi ülema juures vastuvõtul 1996. aastal (?). Vasakult: KL Jõgeva maleva pealik leitnant Ants Nurk, ??, USA Rahvuskaardi ülem, KL Võrumaa maleva pealik leitnant Aigar Lipping, KL Nõmme malevkonna pealik leitnant Mati Sülluste.

Album Tree