006_parnu

Eesti Vabariigi ohvitseritunnistus nr 29. Eesti Kaitsejõudude organiseerija ja juht Riho Väli on Eesti Vabariigi ülemleitnant. Heinrich Mark Peaministr presidendi ülesannetes, Jüri Toomepuu Sõjaminister

Album Tree