015_parnu

Pärnu skautide I ja II rühm skautide jüripäeval 25. mail 1933.

Album Tree