023_polva

Sündmus? 2002-2003
Vasakult: KL ülema käsundusohvitser staabiveebel Peeter Land, kaitseminister Sven Mikser, Riigikogu liige Tiit Tammsaar, KL keskjuhatuse liige Aivar Kaldjärv, Riigikogu liige Toivo Tootsen, EV president Lennart Meri, KL ülem major Benno Leesik, NKK esinaine Dagmar Mattiisen, EV president Arnold Rüütel, KL Vanematekogu esimees Enn Tarto, Jõgeva maavanem Meelis Paavel, kaitseväe juhataja kontradmiral Tarmo Kõuts, kapten Mati Meedla ja kapten Vello Pops (KL Järva malev).

Album Tree