026_polva

KL malevate pealikud ja KL Peastaabi töötajad Leevaku hüdroelektrijaama juures Põlvamaal, 2000. aastate algus.

Album Tree