_NIK0045_polva

KL Põlva maleva Põlva malevkonna pealik veebel Roomet Kool, 17. jaanuar 2008.
foto autor: Eneli Vassiljev

Album Tree