Rapla251

Üleskutse protestimaks miitingul 23. juunil (1989-1991?)Rapla sõjakomissariaadi tegevuse vastu, et Eesti noormehi ei võetaks sunniviisiliselt teenima Nõukogude armeesse.

Album Tree