007_saaremaa

Võidupühal Kuressaares Vabadussõja ausamba juures 23. juunil 1997.

Album Tree