Haapsalu001

KL päevad Aegviidus 1993. aastal, taktikalist liikumist maastikul jälgivad (vasakult): Benno Leesik, kaitseväe juhataja käsundusallohvitser veebel Igor Kreisberg, kaitseväe juhataja kindral Aleksander Einseln (binokliga), tema kõrval KL ülem major Johannes Kert, Anu Hallik (Pahka), ??, ??.
Olavi Punga foto

Album Tree