Haapsalu005

KL Lääne maleva lipu õnnistamine Palivere mõisas 11. novembril 1998. Lipunaela lööb KL ülem kolonelleitnant Lui Jaanson, assisteerib Risti malevkonna pealik nooremleitnant Urmas Muld. Tagaplaanil vasakul KL Lääne maleva staabiülem nooremleitnant Vello Masing ja paremal KL Lääne maleva pealik nooremleitnant Aksel Heidemann.

Album Tree