Haapsalu009

KL Lääne maleva lipu õnnistamine Palivere mõisas 11. novembril 1998. Vasakult KL Lääne maleva staabiülem nooremleitnant Vello Masing, KL Lääne maleva pealik nooremleitnant Aksel Heidemann ja KL ülem kolonelleitnant Lui Jaanson.

Album Tree