011_tln

Kaitseliidu ja Naiskodukaitse pidulik üritus, 1930. aastad.

Album Tree