_NIK0016_tln

Kaitseliidu ülema käsundusallohvitser staabiveebel Peeter Land.
7. november 2007 foto autor: Eneli Vassiljev

Album Tree