_03_ Korrapidaja Hugo T_rno 24_11_2005

KL Tartu maleva korrapidaja kapral Hugo Türno oma ametipostil 24. novembril 2005.

Album Tree