KL_neKaks11

KL Toompea malevkonna ja KL Meredivisjoni Kaitseliidu pühaliku tõotuse andmise tseremoonia Toompea lossi Valges saalis detsembris 2003. Vasakult: KL ülema käsundusohvitser staabiveebel Peeter Land ja KL Tallinna maleva staabiülem kapten Kalev Ader.

Album Tree