KL_neKolm016

Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu 85. aastapäeva tähistav kontsertaktus Estonia kontserdisaalis 16. novembril 2003. Esineb solist Pirjo Levandi.

Album Tree