KL_skan012

KL Tallina maleva suvelaager: köievedu. Keskel Hannes Valk Lääne malevkonnast, 1990. aastad.

Album Tree