KL_neYks007

Autasude kätteandmise tseremoonia KL Tallinna maleva staabis 2002.(?) aastal. KL Tallinna maleva pealik kapten Mart Puusepp autasustab Lääne malevkonna pealiku vanemveebel Sven-Harri Raabet. Tagaplaanil Eldur Velliste Rootsist, nooremleitnant Jüri Kask ja kapten John-Lund Gregersen Taani Kodukaitsest.

Album Tree