KL_alb2_006

KL Tallinna maleva staabi ja malevkondade juhtkondade ühisüritus Prangli saarel 2001. aasta suvel. Toiduvalmistamine (vasakult): leitnant Rein Luhaorg Lääne malevkonnast, veebel Meelis Kaasik ja Akadeemilise malevkonna pealik lipnik Taago Väiku.

Album Tree