KL_alb2_009

KL Tallinna maleva staabi ja malevkondade juhtkondade ühisüritus Prangli saarel 2001. aasta suvel. KL Tallinna maleva pealik kapten Mart Puusepp.

Album Tree