KL_alb2_011

KL Tallinna maleva staabi ja malevkondade juhtkondade ühisüritus Prangli saarel 2001. aasta suvel. Osavõtjad Prangli kirikus.

Album Tree