August Puuste

Teise maailmasõja eelne kaitseliitlane ja KL Sakala maleva taasasutaja ja auliige August Puuste.

Album Tree