Kivi lk1

Sakala Noorte Kotkaste ja Kodutütarde Sõprade Seltsi esimees Valev Kaska, Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak ja malevapealik kapten Mehis Born Viljandimaal 2005. aastal ohvitseride sünnikohti otsimas.

Album Tree