12_0-58156.jpg

KL ülem kindralmajor Johannes Orasmaa autasustamas 18. septembril
1938 KL laskemeistrivõistlustel küttide klassis võitjaks tulnud KL Tallinna Maleva Põhja malevkonna kaitseliitlast Endel Rikandit.

Album Tree