13_nomme_005.jpg

KL Tallinna Maleva Nõmme malevkond õppusel 1925. aastal: seisab malevkonna pealik nooremleitnant Oskar Muro ja lamab (vasakult kolmas) Nõmme linnapea Johannes Lindemann.

Album Tree