Lisa Pilt 042.jpg

KL Tallinna Maleva Kalevi malevkonna juhtkond. Vasakult esimeses reas: personalipealik Kristi Orn, pealik Henry Reitelmann ja veteranide rühma pealik Mairold Agu; tagumises reas: snaiprite jao pealik nooremseersant Ivo Laan, KL Tallinna Maleva pealik major Eduard Nikkari, rühmapealik Tõnis Matt, juhatuse liige Vello Viilop, sisekaitsekompanii pealik nooremleitnant Erki Vaikre, väljaõppepealik veebel Raivo Tammeorg, operatiivpealik Pärtel Preinvalts ja valvekompanii pealik veebel Alar Olup.
foto autor: Lenna Spilevoi

Album Tree