Lisa Pilt 043.jpg

KL Tallinna Maleva Kalevi malevkonna juhatus. Vasakult: Tõnis Matt, veebel Raivo Tammeorg, pealik Henry Reitelmann, vanemveebel Alar Olup ja Vello Viilop.
foto autor: Lenna Spilevoi

Album Tree