15_F4.jpg

Kaitseliidu reservõppekogunemine Kirnas 3.-17. oktoobrini 2009. KL Tallinna Maleva Lõuna üksikkompanii kaitseliitlased (vasakult): Argo Kivi, Rainer Rallman, Alar Nigul, Jaanus Viikma ja pealik kapral Tanel Viks tutvuvad miinipildujaga.

Album Tree