16_F12.jpg

KL Tallinna Maleva Lõuna üksikkompanii kaitseliitlased miinipilduja tulepositsioonil. Vasakult: kapral Tanel Viks, Argo Kivi, Silver Perli ja Tarmo Leidsalu Kaitseliidu reservõppekogunemisel Kirnas 3.-17. oktoobrini 2009.

Album Tree