20_F21.jpg

KL Tallinna Maleva Lõuna üksikkompanii õppelaskmisel Sirgalas: meeskonnad ja miinipildujad tulejoonel.

Album Tree