21_F19.jpg

KL Tallinna Maleva Lõuna üksikkompanii õppelaskmisel Sirgalas: täpne lask.

Album Tree