22_F25.jpg

KL Tallinna Maleva Lõuna üksikkompanii miinipildurid Argo Kivi, pealik kapral Tanel Viks, Silver Perli ja Tarmo Leidsalu Sirgalas.

Album Tree