34_KL_171.jpg

KL Tallinna Maleva Lõuna malevkonna kaitseliitlane Maret Sults koos abikaasaga ja Naiskodukaitse esinaine Dagmar Mattiisen jutuhoos Lõuna malevkonna taasasutamise 10. aastapäeval 2000. aastal.

Album Tree