35_200002014.jpg

KL Tallinna Maleva Lõuna malevkonna külaskäik Vabadusvõitluse muuseumisse Lagedil veebruaris 2001.

Album Tree